Kategorije
 
  Učenje
  Naravne znamenitosti
  Gradovi
  Ogledi
  Muzeji in Galerije
  Športne aktivnosti
 
 
Park Škocjanske jame
Park Škocjanske jame
Škocijan 2
6215 Divača
Tel.: +386 (0)5 708 82 104
psj.info@psj.gov.si
www.park-skocjanske-jame.si

Imetniki Hostelling International izkaznice imajo pravico do študentskega popusta.

Park Škocjanske jame se nahaja v JZ delu Slovenije, na matičnem krasu.

Škocjanske jame so zaradi edinstvene naravne in kulturne dediščine že od leta 1986 vpisane v Seznam svetovne dediščine pri UNESCO, park je od leta 2004 vključen tudi v UNESCO-v medvladni raziskovalni program Človek in biosfera (MAB), ki združuje biosferna območja po vsem svetu, v katerih je poudarek na ohranjanju biotske raznovrstnosti in spodbujanju trajnostnega razvoja. Pomen jam se odraža tudi z vpisom na seznam Ramsarske konvencije maja 1999, ki je s tem opredelila podzemne hidrološke sisteme kot sestavne dele mokrišč. Škocjanske jame so tako postale prvo podzemno mokrišče v Evropi.

Vabimo vas na: ogled znamenitih Škocjanskih jam, Mahorčičeve in Mariničeve jame ter Male doline, obnovljenega kulturnega spomenika Promocijsko – kongresnega centra Pr Nanetovh.

Lahko si ogledate etnološko zbirko v J'kopinovem skednju, krasoslovno zbirko v Jurjevem skednju ter biološko, geološko in arheološko zbirko v naravoslovno-učnem centru – Delezova domačija. Lahko pa se sprehodite po označeni učni poti, ki je še posebej primerna za družine.


Več o »Park Škocjanske jame«.


Rezultatov na stran