Kategorije
 
  Učenje
  Naravne znamenitosti
  Gradovi
  Ogledi
  Muzeji in Galerije
  Športne aktivnosti
 
 
Savinova hiša
Savinova hiša
Šlandrov trg 25
3310 Žalec
Tel.: +386 (0)3 710 04 34
zkst.tic@siol.net
www.zkst-zalec.si

15% popust na ogled Savinove hiše
V Savinovi hiši je na ogled dana spominska soba znanega slovenskega skladatelja Friderika Širce - Rista Savina. Zbirko sestavljajo pohištvo in osebni predmeti glasbenika in oficirja, ki je v uspešni vojaški karieri dosegel čin generalmajorja. Tu so albumi skladateljevih prednikov in sorodnikov, pisma, priznanja, odlikovanja, plakati, ki vabijo na uprizoritev Savinovih oper in baletov, fotografije, uniforma in drobni predmeti vsakdanjika, ki obiskovalcem približajo tipično meščansko okolje človeka, ki mu je pod vojaško suknjo srce kljub uspešni karieri srčneje bilo za glasbo.