Kategorije
 
  Učenje
  Naravne znamenitosti
  Gradovi
  Ogledi
  Muzeji in Galerije
  Športne aktivnosti
 
 
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška cesta 23
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 300 96 11
uprava@muzej-nz.si
www.muzej-nz.si

2,50€ popusta pri ogledu muzejskih razstav
Muzej novejše zgodovine Slovenije/Cekinov grad leži na robu Tivolskega parka v Ljubljani. Baročni dvorec je dal med letoma 1752 in 1755 zgraditi grof Leopold Karl Lamberg. Grad Leopoldsruh je redek primer predmestne vile, namenjene oddihu in zabavi radoživega plemstva baročne dobe. Leta 1787 jo je dobila v dar Ivana Lamberg, poročena z jahalnim mojstrom Lovrencem Szögenyjem. Njegovo ime so Ljubljančani poslovenili ter ga po njem preimenovali iz Lambergovega v Cekinov grad. Do sredine 20. stoletja so se v gradu zamenjali številni lastniki. Po drugi svetovni vojni je bila graščina podržavljena in leta 1951 se je sem preselil Muzej, ki je leta 1955 odprl prvo stalno razstavo.

Na podlagi poslanstva Muzej zbira, ohranja, dokumentira, preučuje in razstavlja premično in živo dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja dalje.

Stalna razstava Slovenci v XX. stoletju. Dvajseto stoletje sodi med najburnejša obdobja slovenske zgodovine. Slovenci smo v tem času zamenjali nekaj državnih ureditev, preživeli dve svetovni vojni, se vključili v tehnološko revolucijo, v zadnji, osamosvojitveni vojni pa smo dosegli samostojno državo. Ta politični in družbeni okvir je temelj razstavne pripovedi, ki nas vodi skozi več prostorov.