Kategorije
 
  Učenje
  Naravne znamenitosti
  Gradovi
  Ogledi
  Muzeji in Galerije
  Športne aktivnosti
 
 
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki
Tel.: +386 (0)7 49 88 140
info@galerija-bj.si
www.galerija-bj.si

Katalog razstave po izboru -50%
Galerija je bila ustanovljena leta 1974 kot nadgradnja kulturnih dejavnosti, ki so se odvijale v Kostanjevici na Krki, posebej likovne dejavnosti. Je pravna naslednica Dolenjskega kulturnega festivala, njegovih dejavnosti in tudi njegovega premoženja. S svojo dejavnostjo pokriva področje Bele krajine, Dolenjske in Posavja in je vpisana v razvid muzejev in galerij pri Ministrstvu za kulturo RS.

Je ena izmed največjih slovenskih galerij po površini razstavnih prostorov, razstavljenem gradivu in likovnemu fondu. Predstavlja dela slovenskih ekspresionistov na stalnih razstavah, na občasnih razstavah pa skuša predstaviti vrhunske domače in tuje umetnike. Galerija pripravlja svoje programe v sodelovanju z domačimi in tujimi zavodi iz področja likovne dejavnosti. Pomemben del dejavnosti galerije sega tudi preko meja, naj izpostavimo samo odlično sodelovanje s sosednjo Hrvaško. Galerija je s svojo dejavnostjo nepogrešljiv, prepoznaven člen razvoja občine Kostanjevica na Krki.