Rezervirajte hostel pri nas ter se izognite višji ceni zaradi provizij posrednikov.

Za še več otroških nasmehov

Pomagajmo otrokom z manj priložnostmi do zasluženih počitnic

Pri Rdečem križu Slovenije in Popotniškem združenju Slovenije smo v obdobju, v katerem je bilo možno nameniti 1 % dohodnine iz leta 2020 kateri od nevladnih organizacij, zbrali dovolj sredstev, da smo Juliji (7 let), Karolini (9 let), Ani (13 let), Maticu (12 let) in Anžetu (8 let) omogočili krompirjeve počitnice v Mladinskem letovišču in zdravilišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. Zagotovo pet otrok ni zanemarljiva številka, a možnosti, da to omogočimo več otrokom, so zelo velike.

Tako smo se dogovorili, da uspešno zastavljeno akcijo nadaljujemo tudi v prihodnje, zato pozivamo vse tiste, ki še niso namenili 1 % dohodnine kateri od nevladnih organizacij, da ta odstotek, ki bi sicer končal v državnem proračunu, namenite Popotniškemu združenju Slovenije, ki že desetletja skrbi za mobilnost mladih, predvsem tistih z manj priložnostmi. Po sporazumu z Rdečim križem Slovenije je polovica tega denarja namenjenega prav tem otrokom, ki si počitnic ne bi mogli povoščiti.

S tem pozivom želimo, da bomo v letu 2022 s pomočjo tega odstotka dohodnine omogočili počitnice čim večjemu številu otrok iz družin v socialni stiski.

Zato se obračamo na vse, da s svojim odstotkom dohodnine pomagate otrokom z manj priložnostmi do njihove prve razglednice. Podrobnejša navodila najdete na tej strani