Rezervirajte hostel pri nas ter se izognite višji ceni zaradi provizij posrednikov.

Boj proti plastiki skozi globalno turistično iniciativo

Poslušajte zvočni odlomek

Kako se bodo naši hostli borili proti plastiki?

Globalna pobuda za boj proti plastiki v turizmu izpostavlja onesnaževanje s plastiko kot enega izmed velikih globalnih problemov današnje dobe. Pobudo vodijo Združeni narodi v sklopu programov za okolje in turizem in v sodelovanju s Fundacijo Ellen MacArtur, ki vzpodbuja krožno gospodarstvo. Podjetjem, vladam in drugim zainteresiranim stranem v turizmu omogoča, da z zgledom preidejo k drugačni uporabi plastike, ki temelji na krožnem gospodarstvu. K pobudi je letos julija prestopila tudi organizacija Hostelling International. Razloge za to si preberi v spodnjem besedilu.

Vsebina

Zakaj se boriti proti plastiki? 

Vsako leto se proizvede 300 milijonov ton nove plastike. Boj turistične industrije proti plastiki je pomemben, saj se v oceane zavrže osem milijon ton plastik. 80 odstotkov turizma je zgoščenega na obalnem pasu, kar se posebno vidi v poletni sezoni, ko je odpadkov za 40 odstotkov več. Globalna pobuda za boj proti plastiki v turizmu združuje turistični sektor v skupni viziji za odpravljanje temeljnih vzrokov za onesnaževanje s plastiko. Plastika razpade v mikroplastiko, ki se nahaja v prsti in vodi in jo nato zaužijejo živali in ljudje.

Boj turizma proti plastiki

Nekatere turistične organizacije in destinacije se že dalj časa borijo s plastiko. A ker je problem prevelik, da bi ga katerakoli organizacija reševala sama, je nujno, da celotna turistična industrija stopi skupaj. To so tudi naredile zainteresirane organizacije v turizmu – stopile so skupaj v okviru globalne turistične pobude. Njen glavni cilj je odpraviti onesnaževanje s plastiko s spodbujanjem prehoda h krožnemu gospodarstvu. Pri pobudi se zavedajo, da je težko popolnoma odpraviti plastiko, zato se zavzemajo za uporabo reciklirane plastike. Zavzemajo se za uporabo izdelkov za večkratno uporabo, cilj podpisnic pobude pa je tudi vplivati na svoje partnerje, da bi ti čim več uporabljali plastiko za večkratno uporabo. Gre za sistemski pristop, s katerim se želi do leta 2025 odpraviti vso nepotrebno plastiko, zagotoviti recikliranje vse ostale plastike in poskrbeti, da noben delež plastike ne postane odpadek. Pri tej pobudi je posebno to, da so vključeni različni ponudniki turističnih pobud, ki imajo v okviru programa dostop do številnih izobraževalnih vsebin.

Pot Hostelling International do pobude

Svojo pot k zmanjševanju plastike je organizacija Hostelling International pričela že leta 2018, ko sta bila sprejeta dva temeljna predloga, ki sta potrdila zavezanost HI k prispevanju k trajnostnemu svetu. Prvi je, da se, če je mogoče, čim bolj prepove plastiko za enkratno uporabo v vseh hostlih HI, drugi pa, da se zmanjša »odtis hrane« v vseh hostlih HI, ki ponujajo prehrambne izdelke.

Kakšne rešitve so priporočljive za hostle? 

Plastika se v hostlih pojavlja pogosto. Sodeč po raziskavah se največ plastike uporablja pri čiščenju hostla, sem pa spadajo še vreče za smeti in rokavice. Velik problem je še vsakodnevno kupovanje čistil, zato je priporočljivo večkratno polnjenje flašk. Hostli, ki se bodo odločili za pristop k pobudi, imajo na voljo različne ukrepe za zmanjševanje plastike. Ena od možnosti je, da odstranijo vso neposredno plastiko iz svojih sob in začnejo uporabljati flaške za čistilo za večkratno uporabo. Pomembno je izobraževanje osebja, da bo znalo pravilno ločevati smeti, še posebno plastiko. Hostli imajo možnost vplivati na svoje partnerje, recimo trgovske, da pri svojih dostavah uporabljajo manj plastike.

Veliko pa lahko za zmanjševanje plastike v hostlih naredimo že sami. Vedno lahko recimo hodimo naokoli s svojo flaško, saj nam jo bodo povsod z veseljem napolnili s čisto vodo.

Sorodni članki