Rezervirajte hostel pri nas ter se izognite višji ceni zaradi provizij posrednikov.

Povezanost turizma in kulture

Ali obstaja turizem brez kulture oz. kultura brez turizma?

Turizem poleg spoznavanja narave in okolja pomeni tudi spoznavanje ljudi in njihove kulture. Masovni turizem ima velik vpliv tako na prostor kot tudi na kulturne vrednote; na eni strani jih pomaga ohranjati, obujati, negovati in vzdrževati, na drugi pa lahko prevelik obisk povzroči precejšno škodo.

Vsebina

1. Negativni vplivi masovnega turizma na kulturno komponento

Ob velikem številu obiskovalcev v muzejih, galerijah, cerkvah in drugih kulturnih ustanovah so kljub zavarovanim in zaščitenim območjem posamezni eksponati ogroženi že zaradi prerivanja in prevelike gneče. Pogosto se dogaja, da turisti kljub prepovedi in opozorilom razstavljene predmete otipavajo ali delčke dragocenih pričevanj preteklosti odnašajo s seboj za spomin (kot se to dogaja na primer ob množičnem obisku antičnih spomenikov v Grčiji ali kraških jamah). Ob veliki gneči pa tudi obiskovalci sami nimajo veliko od ogleda umetnin ali naravnih eksponatov. Negativni vpliv turizma se kaže tudi v arhitekturi. Mnoge gradnje, neskladne z arhitekturno tipiko (alpsko, primorsko, panonsko arhitekturo podeželja itd.) določenega kulturnega okolja so lahko pravi tujki v določenem prostoru.

02_Turizem_in_kultura_-_Tourism_and_culture_-_Envato.jpg

2. Kako lahko preprečimo negativen vpliv masovnega turizma na kulturno zapuščino?

Da bi odgovorni preprečili take in podobne negativne vplive turizma na kulturne vrednote, omejijo obisk kulturnih spomenikov in ustanov – bodisi samo na določene dni v tednu ali ure v dnevu bodisi da obisk prepovejo, če število obiskovalcev doseže mejo, ki jo določeni kulturni objekt ali ustanova še prenese. S strogimi predpisi države urejajo tudi gradnjo turističnih objektov – investitorji morajo spoštovati npr. uveljavljeni stil gradnje, višino objektov, naklon strehe, lego objekta, obliko oken, ohraniti drevesa, ki rastejo na prostoru, kjer naj bi gradili, itd.

03_Turizem_in_kultura_-_Tourism_and_culture_-_Envato.jpg

3. Turizem in kulturna dediščina – ali lahko živita v simbiozi?

V nekaterih razvitih turističnih državah po svetu poteka že prava mala vojna med varuhi kulturne dediščine in tistimi, ki zagovarjajo razvoj turizma in vključevanje kulturnih vrednot v turistično ponudbo. Varuhi kulturne dediščine pravijo, da je turizem za kulturo zlo, da bodo nevzgojeni turisti uničili še tisto malo, kar je sedanjim generacijam in prednikom uspelo ohraniti. Zagovorniki turizma pa so stališča, da bi mnogi kulturni objekti že zdavnaj propadli, če jih z denarjem, zasluženim s turizmom, ne bi obnavljali in sproti vzdrževali, ter da se ima marsikatera še ohranjena domača obrt, šega in navada zahvaliti prav turizmu, da je še vedno živa.

04_Turizem_in_kultura_-_Tourism_and_culture_-_Envato.jpg

Kultura zaokrožuje tiste kvalitete v ponudbi nekega turističnega kraja, ki bodo privabile turiste, da si ga bodo ogledali in ga spoznali. Gre za skupek različnih dejavnikov. Sodoben turist je sposoben obiskati dnevno precej turističnih točk v določenem okolju. Tak turist pa svojemu krogu prijateljev tudi najbolje promovira nek turistični kraj. Seveda je važna celovita ponudba; denimo za mnoge turiste tudi športna, rekreativna ali kulinarična.

4. Pozitivni vplivi masovnega turizma na kulturno komponento

Primer povezanosti kulture s turizmom

V Kranjski gori, ki v Sloveniji velja za zgled alpske turistične ponudbe, ne gre le za smučanje in planine, ki jo obdajajo, marveč je to prav vsa njena prijetna vaška podoba z dediščino kmetov, pastirjev in delavcev, ki so v njej prebivali in ji dali svoj lastni pečat ter z vsemi posebnostmi, ki so jih temu kraju vdahnili novi časi. Bolj ko se bodo vse komponente skladale, bolje se počutijo gosti in raje se vračajo, ob tem pa so pripravljeni tudi več plačati.

05_Turizem_in_kultura_-_Tourism_and_culture_-_Envato.jpg

Pozitivna kulturna vloga turizma je torej večplastna. Ohranja kulturne dobrine, ki jih je človek ustvarjal skozi stoletja in jih še ustvarja (arheološke najdbe, samostani, dvorci, prireditve, slikarske in kiparske umetnine, stare obrti, šege, navade itd.) in ki danes kot pomembna sestavina turistične ponudbe bogatijo turistovo doživljanje počitnic in potovanj.

Posamezne prvine kulturne turistične ponudbe, kot so na primer določene kulturne in družabne prireditve, so za turiste še posebej privlačne, ker v njih aktivno sodelujejo, jih soustvarjajo, se ob njih zabavajo in jih tako doživljajo kot dodano vrednost.

Kultura v turizmu torej na eni strani bogati človekovo osebnost, na drugi pa je pomembna za ohranjanje, varovanje in negovanje kulturne dediščine in stvaritev sodobnosti. Vključevanje kulturnih vrednot v turizem je marsikje edini način, ki le-te pomaga ohranjati, vzdrževati in oživljati. Če na določenih območjih ne bi razvijali turizma, bi prenekateri kulturni objekt ali spomenik »povozil zob časa«, dragocene šege, navade in tradicionalne prireditve pa bi utonile v pozabo.

Za več trajnostnih namigov za EKO potovanja si oglejte Blog naše nove spletne strani projekta Travel Different for Future.

Sorodni članki

Prijava